Slovak Czech English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Informácie pre hosťa

Doporučujeme si priniesť

 • vlastnú deku, pelech, obľúbené hračky (nemusí byť), zjednodušíme tým aklimatizáciu a minimalizujeme stres
 • vlastné krmivo, v prípade potreby ho vieme zabezpečiť my, je potrebné nahlásiť túto požiadavku vopred
 • WC ako aj podstielku pre mačky ježkov a fretky zabezpečíme (štandard je Zverlit)
 • drobné hlodavce majú podstielku zabezpečenú tiež

Požiadavky

 • zvieratko musí byť zdravé (bez zjavných príznakov akútneho ochorenia)
 • bez parazitov/vonkajších – vnútorných/
 • bez príznakov ochorenia
 • mäsožravce musia byť označené čipom alebo tetovaním
 • zvieratko musí mať platný veterinárny preukaz s očkovanim staršim ako 14 dní, max 1 rok/- veterinárny preukaz ostáva počas pobytu v hoteli
 • psík musí mať známku z mestského úradu  - evidencia psíka v meste
 • zvieratko musí byť neagresívne voči ľudom!!
 • staršie, alebo chronicky choré zvieratko bude ubytované len po písomnom schválení veterinárnym lekárom a s príslušnými liekmi /podrobný popis dávkovania liekov bude odovzdaný písomne oproti podpisu/
 • hárajúce sučky ubytovávame za príplatok

Neubytovávame

 • gravidné zvieratá, nekastrované kocúry
 • zvieratká neprimerane agresívne voči ľudom!!

Predloženie potvrdenia o zdravotnom stave nie je podmienkou, ale ak bude zviera choré vyhradzujem si právo neprijať ho. Ak ochorenie vypukne počas pobytu, nenesieme zodpovednosť za komplikácie, liečebné náklady, náklady na PHM + čas hradí v plnej výške majiteľ.

V prípade nutnosti ošetrenia / konzultácie veterinárneho lekára ponúkame možnosť využiť služby vášho rodinného veterinárneho lekára.

Vytlačiť

Kde nás najdete